The Norwegian Transparency Act

The Norwegian Transparency Act

The purpose of the Norwegian Transparency Act is to promote companies' respect for fundamental human rights and decent working conditions in connection with the production of goods and provision of services. Furthermore, the Transparency Act shall ensure the public access to information on how companies handle negative consequences for basic human rights and decent working conditions.

> Austevoll Seafood ASA's statement in accordance with § 5 of the Transparency Act - Norwegian version only (PDF)

> Austevoll Laksepakkeri AS's statement in accordance with § 5 of the Transparency Act - Norwegian version only (PDF)

If you wish to request information on how Austevoll Seafood handles actual and potential negative consequences for basic human rights and decent working conditions in accordance with section 6 of the Transparency Act, you are welcome to do so via the following e-mail info@auss.no and we will get back to you.

We thank you for your interest in Austevoll Seafood's business!


Åpenhetsloven

Den norske åpenhetsloven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Videre skal åpenhetsloven sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 

> Austevoll Seafood ASA - Vår redegjørelse i henhold til åpenhetsloven § 5 (PDF)

> Austevoll Laksepakkeri AS - Vår redegjørelse i henhold til åpenhetsloven § 5 (PDF)

 

Dersom du ønsker å be om informasjon om hvordan Austevoll Seafood håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i henhold til åpenhetslovens § 6, er du velkommen til å gjøre det via e-posten info@auss.no og vi vil komme tilbake til deg.

Vi takker for interessen for Austevoll Seafood sin virksomhet!

External & internal whistleblowing reporting channel for Austevoll Seafood ASA