News

Ex. dividend NOK 4.50 today

30 May 2024

Ex. dividend NOK 4.50 today
The shares in Austevoll Seafood ASA will be quoted ex-dividend NOK 4.50 per share as of today, 30 May 2024.

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

Eks. utbytte NOK 4,50 i dag
Aksjene i Austevoll Seafood ASA noteres eks. utbytte på NOK 4,50 per aksje fra og med i dag den 30. mai 2024.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.Back