News

Ex dividend NOK 4.50

24 May 2022

Ex dividend NOK 4.50 today

The shares in Austevoll Seafood ASA will be quoted ex-dividend NOK 4.50 per
share as of today, 25 May 2022.

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section
5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.


Eks. utbytte NOK 4,50 i dag

Aksjene i Austevoll Seafood ASA noteres eks. utbytte på NOK 4,50 per aksje fra
og med i dag den 25. mai 2022.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.Back