News

Financial calendar 2018-2019

21 Oct 2019

FINANCIAL CALENDAR FOR AUSTEVOLL SEAFOOD ASA

FINANCIAL YEAR 2019
15.11.2019 - Quarterly Report - Q3
25.02.2020 - Quarterly Report - Q4

FINANCIAL YEAR 2020
19.08.2020 - Half-yearly Report
30.04.2020 - Annual Report
28.05.2020 - Annual General Meeting
14.05.2020 - Quarterly Report - Q1
11.11.2020 - Quarterly Report - Q3
24.02.2021 - Quarterly Report - Q4

Please note that the dates might be subject to changes.

Contact person:
CFO Britt Kathrine Drivenes: +47 91661037

This information is published pursuant to the requirements set out in the Continuing obligations.


FINANSIELL KALENDER FOR AUSTEVOLL SEAFOOD ASA

REGNSKAPSÅR 2019
15.11.2019 - Kvartalsrapport - Q3
25.02.2020 - Kvartalsrapport - Q4

REGNSKAPSÅR 2020
19.08.2020 - Halvårsrapport
30.04.2020 - Årsrapport
28.05.2020 - Ordinær generalforsamling

14.05.2020 - Kvartalsrapport - Q1
11.11.2020 - Kvartalsrapport - Q3
24.02.2021 - Kvartalsrapport - Q4

Selskapet forbeholder seg retten til å komme med endringer underveis.

Kontaktperson:
CFO Britt Kathrine Drivenes: 916 61 037

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

 

 Back