News

Invitation to presentation of preliminary financial results 2019

18 Feb 2020

Press release / Pressemelding

INVITATION TO PRESENTATION OF PRELIMINARY FINANCIAL RESULTS 2019
Austevoll Seafood ASA will announce the preliminary financial results for 2019 on Tuesday 25 February 2020 at 09:00 at Hotel Continental, Teatersalen 1, Stortingsgaten 24/26, Oslo.
Please register with Elisabeth Blåsternes at email: eb@auss.no within Monday 24 February 2020 at 12:00 pm.

The company will be represented by the CEO Arne Møgster and CFO Britt Kathrine Drivenes.

The presentation will also be available on Norwegian web cast at 09:00 am and English web cast from 12:00 pm on www.auss.no

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act).


INVITASJON TIL PRESENTASJON AV FORELØPIGE FINANSIELLE TALL FOR 2019
Austevoll Seafood ASA presenterer foreløpige tall for år 2019, tirsdag 25. februar 2020 klokken 09.00 på Hotel Continental, Teatersalen 1, Stortingsgaten 24/26, Oslo.
Dersom du ønsker å delta på presentasjonen i Oslo, vennligst bekreft til Elisabeth Blåsternes på email: eb@auss.no innen mandag den 24. februar 2020 klokken 12.00.

Selskapet vil være representert ved konsernsjef Arne Møgster og finansdirektør Britt Kathrine Drivenes.

Presentasjonen vil også kunne følges på web cast på www.auss.no kl. 09.00 og engelsk web cast fra kl. 12.00.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Q4 2019 results & webcast


Back