News

Invitation to presentation of results for 1st quarter 2020 

08 May 2020

Press release / Pressemelding

INVITATION TO PRESENTATION OF RESULTS FOR 1ST QUARTER 2020 
Austevoll Seafood ASA’s Q1 2020 results will be published Thursday 14 May 2020 at 07:00 a.m. The report and presentation will be available at www.auss.no.


In order to reduce the risk of coronavirus spread (COVID-19) and in line with recommendations from the authorities to limit physical meetings, the presentation will be held as a webcast. Norwegian web cast with a Q&A session will be held at 09:00 a.m. on https://www.auss.no/. English web cast will be available from 1:00 p.m. on https://www.auss.no/.


The presentation will be held by CEO Arne Møgster and CFO Britt Kathrine Drivenes.


This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act).


INVITASJON TIL PRESENTASJON AV RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2020
Austevoll Seafood ASA offentliggjør resultat for 1. kvartal 2020 torsdag 14. mai 2020 kl.07:00. Rapport og presentasjon vil være tilgjengelig på www.auss.no.


For å redusere risikoen for spredning av koronaviruset (Covid-19), og i tråd med myndighetenes anbefalinger om å begrense fysiske møter, vil presentasjonen holdes direkte på norsk webcast klokken 09:00 på https://www.auss.no/. Det vil være mulig å stille spørsmål i webcasten som besvares fortløpende etter presentasjonen. Engelsk webcast vil være tilgjengelig fra klokken 13:00 på https://www.auss.no/.


Presentasjonen vil bli holdt av konsernsjef Arne Møgster og finansdirektør Britt Kathrine Drivenes.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.Back