News

Invitation to presentation of results for Q2 and first half 2020

18 Aug 2020

Press release (PDF) / Pressemelding (PDF)

INVITATION TO PRESENTATION OF RESULTS FOR Q2 AND FIRST HALF 2020
Austevoll Seafood ASA will release its second quarter and first half year 2020 results on Thursday, August 20, 2020 at 7:00 a.m. The report and presentation will be available at www.auss.no.

The presentation will be held as a webcast, and a Norwegian web cast with a Q&A session will be held at 09:30 a.m. on http://www.auss.no/.

English web cast will be available from 1:00 p.m. on http://www.auss.no/

The presentation will be held by CEO Arne Møgster and CFO Britt Kathrine Drivenes.

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.


INVITASJON TIL PRESENTASJON AV RESULTATER FOR 2. KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2020
Austevoll Seafood ASA offentliggjør resultater for 2. kvartal og første halvår 2020, torsdag 20. august 2020 kl. 07:00. Rapport og presentasjon vil være tilgjengelig på www.auss.no.

Presentasjonen vil bli holdt direkte på norsk webcast klokken 09:30 på http://www.auss.no/. Det vil være mulig å stille spørsmål i webcasten som besvares fortløpende etter presentasjonen.

Engelsk webcast vil være tilgjengelig fra klokken 13:00 på http://www.auss.no/.

Presentasjonen vil bli holdt av konsernsjef Arne Møgster og finansdirektør Britt Kathrine Drivenes.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12. Back