News

Invitation to presentation of results for Q2 and H1 2021

12 Aug 2021

Press release / Pressemelding

INVITATION TO PRESENTATION OF RESULTS FOR Q2 AND FIRST HALF 2021

Austevoll Seafood ASA will release its results for Q2 and first half 2021 on 19 August
2021 at 7:00 a.m. The report and presentation will be available at www.auss.no.

 

In order to reduce the risk of coronavirus spread (COVID-19) and in line with
recommendations from the authorities to limit physical meetings, the presentation will be
held as a webcast.

 

Norwegian web cast with a Q&A session will be held at 09:00 a.m. on www.auss.no.
English web cast will be available from 1:00 p.m. on www.auss.no.

 

The presentation will be held by CEO Arne Møgster and CFO Britt Kathrine Drivenes.

 

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the
Norwegian Securities Trading Act.INVITASJON TIL PRESENTASJON AV RESULTATER FOR 2. KVARTAL OG FØRSTE
HALVÅR 2021

Austevoll Seafood ASA offentliggjør resultater for 2. kvartal og første halvår 2021 den
19. august 2021 klokken 07:00. Rapport og presentasjon vil være tilgjengelig på
www.auss.no.

 

For å redusere risikoen for spredning av koronaviruset (Covid-19), og i tråd med
myndighetenes anbefalinger om å begrense fysiske møter, vil presentasjonen holdes
direkte på norsk webcast klokken 09:00 på www.auss.no. Det vil være mulig å stille
spørsmål i webcasten som besvares fortløpende etter presentasjonen.

 

Engelsk webcast vil være tilgjengelig fra klokken 13:00 på www.auss.no.

 

Presentasjonen vil bli holdt av konsernsjef Arne Møgster og finansdirektør Britt Kathrine
Drivenes.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.Back