News

Invitation to presentation of results for Q3 2020

05 Nov 2020

Press release (PDF) / Pressemelding (PDF)

INVITATION TO PRESENTATION OF RESULTS FOR Q3 2020
Austevoll Seafood ASA will release its third quarter 2020 results on Wednesday, November 11, 2020 at 7:00 a.m. The report and presentation will be available at www.auss.no

In order to reduce the risk of coronavirus spread (COVID-19) and in line with recommendations from the authorities to limit physical meetings, the presentation will be held as a webcast. Norwegian web cast with a Q&A session will be held at 09:00 a.m. on http://www.auss.no/.

English web cast will be available from 1:00 p.m. on http://www.auss.no/

The presentation will be held by CEO Arne Møgster and CFO Britt Kathrine Drivenes.

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

 

INVITASJON TIL PRESENTASJON AV RESULTATER FOR 3. KVARTAL 2020
Austevoll Seafood ASA offentliggjør resultater for 3. kvartal 2020, onsdag 11. november 2020 kl. 07:00. Rapport og presentasjon vil være tilgjengelig på www.auss.no.

For å redusere risikoen for spredning av koronaviruset (Covid-19), og i tråd med myndighetenes anbefalinger om å begrense fysiske møter, vil presentasjonen holdes direkte på norsk webcast 09:00 på http://www.auss.no/. Det vil være mulig å stille spørsmål i webcasten som besvares fortløpende etter presentasjonen.

Engelsk webcast vil være tilgjengelig fra klokken 13:00 på http://www.auss.no/.

Presentasjonen vil bli holdt av konsernsjef Arne Møgster og finansdirektør Britt Kathrine Drivenes.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

 Back