News

Invitation to presentation of results for Q4 2021

11 Feb 2022

Press release (Eng)  |  Pressemelding (Nor)

 

Invitation to presentation of results for Q4 2021

Austevoll Seafood ASA will release its results for Q4 2021 on 17 February 2022 at 7:00 CET. The report and presentation will be available at www.auss.no.

 

The presentation will be held as a webcast.

 

Norwegian web cast with a Q&A session will be held at 09:00 CET on www.auss.no. A recording of the presentation in English will be available from 13:00 CET on www.auss.no.

 

The presentation will be held by CEO Arne Møgster and CFO Britt Kathrine Drivenes.

 

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

 


Invitasjon til presentasjon av resultater for 4. kvartal 2021

Austevoll Seafood ASA offentliggjør resultater for 4. kvartal 2021 den 17. februar 2022 klokken 07:00. Rapport og presentasjon vil være tilgjengelig på www.auss.no.

 

Presentasjonen holdes direkte på norsk webcast klokken 09:00 på www.auss.no.

 

Det vil være mulig å stille spørsmål i webcasten som besvares fortløpende etter presentasjonen.

 

Engelsk webcast vil være tilgjengelig fra klokken 13:00 på www.auss.no.

 

Presentasjonen vil bli holdt av konsernsjef Arne Møgster og finansdirektør Britt Kathrine Drivenes.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

 Back