News

Notice of Ordinary General Meeting

03 May 2019

Notice of Ordinary General Meeting of Austevoll Seafood ASA

Read in PDF (0.3mb)

 

Please find attached the Notice of Ordinary General Meeting of Austevoll Seafood ASA. The Ordinary General Meeting will be held on Friday 24 May, 2019 at 10.00 hours, in the company's facilities at Storebø in the municipality of Austevoll. The Notice will be posted electronically or by mail to all shareholders. Notice of General Shareholders' Meeting and related documents are also available at www.auss.no.

 

The Annual Report 2018 was published 30 April, 2019, and is available on the company's web site: https://ar2018.auss.no/

 

The information is subject of the disclosure requirements acc. to § 5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act).

 

 

Innkalling til ordinær generalforsamling i Austevoll Seafood ASA

Les i pdf (0.3mb)

 

Vedlagt følger innkalling til ordinær generalforsamling i Austevoll Seafood ASA. Generalforsamlingen avholdes fredag 24. mai 2019 kl.10.00 i selskapets lokaler på Storebø i Austevoll kommune. Innkallingen blir sendt elektronisk eller per post til alle aksjeeiere med kjent adresse. Innkalling og andre saksdokumenter er også tilgjengelige på www.auss.no.

 

Årsrapport 2018 ble offentliggjort ved børsmelding 30. april 2019 og er tilgjengelig på Austevoll Seafood ASA sin hjemmeside: https://ar2018.auss.no/

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.Back