News

Notice of Ordinary General Meeting

03 May 2022

Notice of Ordinary General Meeting of Austevoll Seafood ASA

Read in PDF (0.9mb)

 

Please find attached the Notice of Ordinary General Meeting of Austevoll Seafood ASA. The Ordinary General Meeting will be held on Tuesday 24 May 2022 at 10.00 a.m. CET as a hybrid meeting, where the shareholders get the opportunity to either participate online with their PC, phone or tablet, or physically in the company’s offices at Alfabygget, Storeboe in Austevoll.

The Notice will be posted electronically or by mail to all shareholders. Notice of General Shareholders' Meeting and related documents are also available at www.auss.no.

The Annual Report 2021 was published 29 April 2022, and is available on the company's web site: https://ar2021.auss.no/

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

 

Innkalling til ordinær generalforsamling i Austevoll Seafood ASA

Les i pdf (0.8mb)


Vedlagt følger innkalling til ordinær generalforsamling i Austevoll Seafood ASA.
Generalforsamlingen avholdes tirsdag 24. mai 2022 kl.10.00 som et hybrid møte, hvor aksjonærer får muligheten til å enten delta online med sin pc, telefon eller nettbrett, eller fysisk i selskapets lokaler i Alfabygget på Storebø i Austevoll kommune.

Innkallingen blir sendt elektronisk eller per post til alle aksjeeiere med kjent adresse. Innkalling og andre saksdokumenter er også tilgjengelige på www.auss.no.

Årsrapport 2021 ble offentliggjort ved børsmelding 29. april 2022 og er tilgjengelig på Austevoll Seafood ASA sin hjemmeside: https://ar2021.auss.no/

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.Back