News

Notice of Ordinary General Meeting

04 May 2023

Notice of Ordinary General Meeting of Austevoll Seafood ASA

Read in PDF (0.9mb)

 

Please find attached the Notice of Ordinary General Meeting of Austevoll Seafood ASA. The Ordinary General Meeting will be held on Thursday 25 May 2023 at 10.00 a.m. CET as a digital meeting.

 

The Notice will be posted electronically or by mail to all shareholders. Notice of General Shareholders' Meeting and related documents are also available at www.auss.no

 

The Annual Report 2022 was published 28 April 2023 and is available on the company's web site www.auss.no

 

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

 

Innkalling til ordinær generalforsamling i Austevoll Seafood ASA

Les i pdf (0.8mb)

 

Vedlagt følger innkalling til ordinær generalforsamling i Austevoll Seafood ASA. Generalforsamlingen avholdes torsdag 25. mai 2023 kl.10.00 som et digitalt møte.

 

Innkallingen blir sendt elektronisk eller per post til alle aksjeeiere med kjent adresse. Innkalling og andre saksdokumenter er også tilgjengelige på www.auss.no.

 

Årsrapport 2022 ble offentliggjort ved børsmelding 28. april 2023 og er tilgjengelig på Austevoll Seafood ASA sin hjemmeside: www.auss.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.Back