News

Notice of Ordinary General Meeting of Austevoll Seafood ASA

08 May 2024

Notice / Innkalling (Pdf in ENG/NOR)

Notice of Ordinary General Meeting of Austevoll Seafood ASA
Please find attached the Notice of Ordinary General Meeting of Austevoll Seafood ASA. The Ordinary General Meeting will be held on Wednesday 29 May 2024 at 10.00 am CEST.

The General Meeting will be held as digital meeting with no physical attendance for shareholders. Participation and voting takes place in digital meeting via LUMI AGM with log in and registration from 9:30 am CEST. For further information, please see the guide on the company's website www.auss.no.

Registration of attendance/advanced votes/proxy must be received no later than 27 May 2024 at 4:00 pm CEST.

The Annual Report 2023 was published 30 April 2024 and is available on the company's web site www.auss.no

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.


Innkalling til ordinær generalforsamling i Austevoll Seafood ASA
Vedlagt følger innkalling til ordinær generalforsamling i Austevoll Seafood ASA. Generalforsamlingen avholdes onsdag 29. mai 2024 kl. 10.00.

Generalforsamlingen gjennomføres som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjonærene. Deltagelse og stemmegivning skjer i digitalt møte via LUMI AGM sin løsning, med pålogging og registrering fra kl. 09.30. For nærmere informasjon vises det til guide på selskapets nettside: www.auss.no.

Påmelding/forhåndsstemmer/fullmakt må være mottatt senest 27. mai 2024 kl. 16:00.

Årsrapport 2023 ble offentliggjort ved børsmelding 30. april 2024 og er tilgjengelig på Austevoll Seafood ASA sin hjemmeside: www.auss.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

 

AGM


Back