News

Q3 2020 financial report and presentation

11 Nov 2020

Interim report Q3 2020
- Q3 Financial Report 2020 (English)
- Finansiell rapport 3.kvartal 2020 (Norwegian)

Presentation
- Q3 Presentation 2020 (English)

Results & webcast: Q3 2020


Back