News

Q3 2022 financial report and presentation

15 Nov 2022

Interim report Q3 2022
- Q3 Financial Report 2022 (English)
- Finansiell rapport 3.kvartal 2022 (Norwegian)


Presentation
- Q3 Presentation 2022 (English)

Q3 2022 results & webcast


Back